Documentatie

TitleDescriptionSizeDownload
bijlage schoolgids De Vuurvlinder 2023-2024In de bijlage schoolgids vindt u alle praktische informatie over het huidige schooljaar op alfabetische volgorde.509.80 KB Download
Zorgplan Vuurvlinder 2017-2018In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs.723.20 KB Download
Schoolgids De Vuurvlinder 2022-2026Veel extra informatie over onze school vind u in onze schoolgids 2022-2026.4.25 MB Download
Protocol medicijnen De VuurvlinderIn de dagelijkse praktijk krijgt elke school te maken met zieke kinderen en kinderen die medicijnen gebruiken. Op De Vuurvlinder hebben we daar goede afspraken over gemaakt.504.76 KB Download
Pestprotocol VuurvlinderWij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag.387.12 KB Download
Huiswerkprotocol De VuurvlinderHuiswerk levert een bijdrage aan de vergroting van de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van onze leerlingen. Daarin kunnen ouders ook hun rol spelen als pedagogische partners.147.96 KB Download