Home 5 Onze school 5 Oudervereniging

Oudervereniging

Wie zijn wij en wat doen wij?

Wij zijn een groep enthousiaste ouders, die graag samen met de school, ervoor willen zorgen dat uw kind een hele leuke tijd heeft op de Vuurvlinder. Vanuit de oudervereniging is er in elke groep een klassenouder. Bij hen kunt u terecht met vragen en opmerkingen.

De Oudervereniging komt elke twee maanden bij elkaar om plannen te maken en lopende zaken te bespreken. Verder zijn er werkgroepen die het team helpen bij de voorbereiding van onder andere het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, avondvierdaagse en jaarafsluiting. Dit helpen bestaat uit meedenken, een ruimte versieren, boodschappen doen en praktische hand- en spandiensten. Daarnaast organiseren wij luizencontroles na elke vakantie.

We hopen dat u zo een indruk heeft van wat wij met veel plezier voor onze Vuurvlinder-kinderen doen.

Wij maken gebruik van Social Schools (ons interne communicatieplatform), waarmee wij ouders om hulp te vragen bij luizencontrole, versieren en andere activiteiten.
Het is fijn om op die manier bij het onderwijs van onze kinderen betrokken te zijn.

Namens alle ouderverenigingsleden,

Tonette van Vliet (Voorzitter oudervereniging De Vuurvlinder)

Ouderbijdrage

Om al deze leuke activiteiten te organiseren voor onze kinderen, is geld nodig. Daarom vragen wij onze ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage is dit schooljaar  €17,50   (Voor het jaarlijkse schoolreisje vragen we apart een bijdrage).

Het is belangrijk dat u de ouderbijdrage betaalt, omdat wij alleen met dit geld al die leuke activiteiten voor onze kinderen kunnen organiseren.

 

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten.
Intern kunt u contact met ons opnemen via Social Schools. De Oudervereniging heeft in dit platform een eigen mailbox.